The European Week of Regions and Cities

Despre ce este vorba?
Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este un eveniment anual care se desfășoară la Bruxelles pe durata a patru zile, timp în care funcționari din cadrul administraţiilor regiunilor şi oraşelor, precum și experți și reprezentanți ai mediului universitar au ocazia de a face schimb de bune practici și cunoștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane. De asemenea, este o platformă recunoscută pentru dialog politic pe teme de dezvoltare a politicii de coeziune a UE și de sensibilizare a factorilor de decizie în privința importanței regiunilor şi oraşelor în procesul de elaborare a politicilor UE. Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este cel mai mare eveniment public de acest tip la nivel european.
Ce se întâmplă de fapt la acest eveniment?
La începutul lunii octombrie vin la Bruxelles aproximativ 6 000 de participanți și 600 de vorbitori din toată Europa și din afara ei pentru a lua parte la un program ce cuprinde în jur de 100 de ateliere, dezbateri, expoziţii și manifestări vizând stabilirea de contacte pe tema dezvoltării regionale și locale. În fiecare an, organizatorii adaptează programul la contextul specific al agendei UE. Participarea este gratuită.
De ce să dedicăm „o săptămână” orașelor și regiunilor?
Regiunile şi oraşele sunt implicate în elaborarea majorității politicilor UE. Autoritățile publice de la nivelurile subnaţionale din UE răspund de o treime din cheltuielile publice (2 100 de miliarde EUR pe an) și de două treimi din investiţiile publice (aproximativ 200 de miliarde EUR), acestea din urmă fiind adesea cheltuite în conformitate cu dispoziţiile legale ale UE.
Cum a început?
În 2003, Comitetul Regiunilor, adunarea UE a reprezentanților locali și regionali, a invitat reprezentanțele locale și regionale la Uniunea Europeană cu sediul la Bruxelles să-și deschidă simultan porțile pentru vizitatori, ca parte a unui concept comun denumit „Ziua porţilor deschise”. De-a lungul anilor, această inițiativă s-a transformat în „OPEN DAYS – Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”, un eveniment anual major, care implică și Comisia Europeană și alte părţi interesate.
În 2016, evenimentul a fost redenumit „Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor”, eliminându-se titlul OPEN DAYS. Acest lucru s-a produs pentru a evita confuzia cu evenimentul anual Open Doors/Open Days (Ziua porților deschise) organizat în luna mai de toate instituțiile UE în apropierea Zilei Schuman, dar și cu evenimente similare organizate de reprezentanțele Comisiei în statele membre cu aceeași ocazie.
Cine sunt organizatorii?
Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor este organizată în comun de Comitetul European al Regiunilor (CoR) și de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG REGIO) a Comisiei Europene. La începutul anului, de obicei în luna ianuarie, organizatorii lansează o invitație la participarea în parteneriat. În urma acestui apel, de obicei în cursul primăverii, sunt selectați peste 200 de parteneri din întreaga Europă: regiuni și orașe, în principal grupate în consorţii tematice („parteneriate regionale”), întreprinderi, instituții financiare, asociaţii internaţionale sau organizații universitare. Partenerii organizează seminare pe teme de interes comun, adesea în contextul implementării fondurilor structurale și de investiții europene și a altor programe UE.
Care este structura programului?
Programul este organizat în jurul unei devize și al unor subteme. În plus, atelierele sau dezbaterile pot fi împărţite în trei categorii: 1. cele organizate de parteneriatele regionale (1/3 din totalul atelierelor); 2. cele organizate de Comisia Europeană, respectiv de diverse direcţii generale (tot 1/3); 3. cele organizate de CoR (1/3). Participanţii și vorbitorii se deplasează între 30 de locuri diferite din cartierul instituțiilor UE din Bruxelles: reprezentanțele statelor membre și ale regiunilor, clădirile Comisiei Europene și ale CoR.
Ce este Meeting Place (Punctul de întâlnire)?
Meeting Place se referă atât la atelierele organizate la CoR, cât și la un spațiu pentru stabilirea de contacte. Conceptul a fost creat pentru a le oferi participanţilor posibilitatea de a se întâlni într-un singur loc, ținând seama de numeroasele locuri de desfășurare situate peste tot în cartierul instituțiilor UE.
Ce este „Universitatea”?
Este vorba de o serie de ateliere organizate de DG REGIO, CoR și rețelele universitare europene specializate în domeniul dezvoltării regionale, cu accent pe dimensiunea politică. „Universitatea” sensibilizează publicul și facilitează schimbul de opinii dintre reprezentanții mediului universitar și cei ai nivelului regional și local cu privire la rezultatele cercetărilor în domeniul dezvoltării urbane și regionale și al politicii de coeziune a UE.
Din anul 2013, „Universitatea” găzduiește și un Master Class pentru doctoranzi și cercetători aflați la începutul carierei în domeniul politicii regionale și urbane. Scopul său este ca un grup selectat de doctoranzi și cercetători europeni aflați la început de carieră să dobândească o mai bună înțelegere a politicii de coeziune a UE și a potențialului său de cercetare.
Cine participă la Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor?
Publicul este interesat în mod deosebit de politica regională și urbană, fiind alcătuit din funcționari de la nivel local, regional, naţional și european. Participantul tipic vine dintr-o administrație regională sau locală, se află pentru prima dată la acest eveniment și călătorește la Bruxelles special pentru acest eveniment.
Cum încurajează Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor manifestările de la nivel local din Europa?
În contextul Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, care are loc la Bruxelles, fiecare parteneriat regional este invitat să organizeze o manifestare la nivel local integrată în inițiativa „Europa în regiunea mea/orașul meu”. Aceasta ar trebui să îmbrace forma unui dialog cetățenesc, să aibă loc între septembrie și decembrie 2017 și să implice un membru al Comitetului European al Regiunilor. Obiectivul dialogurilor cetățenești este de a asculta și de a transmite direct Comitetului rezumate ale discuțiilor purtate în orașe și regiuni.
Dialogurile cetățenești fac parte integrantă din inițiativa CoR „Reflecții asupra Europei”, care va furniza material pentru avizul „Reflecții asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în Uniunea Europeană”, care urmează a fi publicat în primăvara lui 2018, ceea ce va permite o contribuție reală a regiunilor și orașelor la procesul politic. Manifestările de la nivel local vizează o gamă largă de participanți, printre care publicul larg, factorii de decizie politică, experți, autorități locale și regionale și presa, pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la impactul politicilor UE asupra regiunilor și orașelor.
Care este impactul Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor?
Impactul a fost evaluat în mod sistematic încă de la începuturile acestei manifestări. Participanţii au subliniat în special faptul că informațiile provenind de la instituţiile UE și contactele stabilite cu colegi din alte țări sunt importante pentru capacitatea lor de a gestiona profesional fondurile UE. Impactul mediatic considerabil dovedeşte, de asemenea, importanţa acestui eveniment. Deja de câțiva ani, aproximativ 300 de jurnalişti din presa scrisă, audiovizuală și online din întreaga Europă vin la Bruxelles pentru a reda evenimentul.
Please follow and like us:
0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.